หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวอรปรียา ถุงทอง
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
พี่ปุ้ย
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุนิสา ศรเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางไพรพร การงานดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบครูและบุคลากรรวม
ร.ร.บ้านภูตะคาม    จ.สกลนคร
นางสาวพิชญาอร นะราธร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,534,316 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,919,288 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,604,561 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,595,193 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,417,215 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,359,891 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,291,751 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,228,692 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,189,654 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,116,799 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,084,959 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,072,433 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,062,881 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.4 ห้องเรียนพิเศษ (สำรอง)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.4 ห้องเรียนพิเศษ (ต่อ)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted English รอบที่ 2
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 27 ก.พ. 58
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สร.เขต2
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 27 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบ 1,855,000 บาท
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องเรียน ทางเดินเท้าและภูมิทัศน์ งบ 300,000 บาท
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียน ชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 27 ก.พ. 58
ประกาศนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียน ห้องเรียน MEP ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ก.พ. 58
ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 27 ก.พ. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 27 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สมัครเข้าศึกษาในโครงการคณิตศาสตร์เข้ม2558
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 27 ก.พ. 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่1(MEP)
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 27 ก.พ. 58
ประกาศ!! เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ทรุดโทรม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ EnglishProgarm ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 27 ก.พ. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 ก.พ. 58
ต้อนรับครูคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑส่งเสริมทักษะสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 26 ก.พ. 58
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 26 ก.พ. 58
อนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 26 ก.พ. 58
อนุบาลทดลองวิทยาศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 26 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 ก.พ. 58
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมม
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 26 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 ก.พ. 58
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 255
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP. ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 ก.พ. 58
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงให้ความสนับสนุน คลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง งานฟ้า-ขาว พราววิไล คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.พ. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 26 ก.พ. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิต
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 26 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 26 ก.พ. 58
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บรรยากาศการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประ
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 26 ก.พ. 58
ค่าบำรุงการศึกษา 2558
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 26 ก.พ. 58
ทำเนียบรุ่น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 26 ก.พ. 58
นักเรียนหนองแม่แตง ได้อันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับ ม.1-3
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 26 ก.พ. 58
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 26 ก.พ. 58
ทีม ร.ร. บ้านหนองแม่แตง คว้าแชมป์การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับ ม.1-3
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 26 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรม EMI
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/663 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th