หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางเต็มดวง เพชรสัมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
พ.ต.ท.ศุภกร เพียรเสมอ
ตำหแน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัสดีศึกษา    จ.หนองคาย
นายนะที ราชนิรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสาวศิรประภา วิพัฒน์กิจไพศาล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแผนและพัฒนาการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ร.ร.นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายอภิวัฒน์ พุทธรัตน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส่องตาแล    จ.กำแพงเพชร
นายอรรถพล สถานพงษ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : ระดับชั้นประถมศึกษา
ร.ร.บ้านลุงปุง    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,310,051 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,305,858 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,349,044 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,127,144 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,053,397 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,027,657 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,006,159 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 894,620 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 883,794 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 854,209 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 845,928 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 834,583 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 801,034 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
29 กรกฎาคม 2557 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
21 กรกฎาคม 2557 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
15 - 18 กรกฎาคม 2557 ค่ายคณิตศาสตร์
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
10 กรกฎาคม 2557 หล่อเทียนและแห่เทียน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
19 มิถุนายน 2557 วันไหว้ครุ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
16 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
ปฏทินการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มโรงเรียน อบจ.พัฒนา 5
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 07 ก.ค. 57
แจ้ง ! คณะครูทุกท่าน ใน วันจันทร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2557 ให้คุณครูทุกท่านมาทำความสะอาดห้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 07 ก.ค. 57
แจ้งหยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา ศุกร์ที่ 11 ก.ค. และหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา 14 ก.ค. 2557
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 07 ก.ค. 57
สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 07 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 07 ก.ค. 57
ประกาศแจ้งการหยุดเรียนนักเรียน
โรงเรียนคลองใหม่ | 07 ก.ค. 57
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 07 ก.ค. 57
ประชุมการจัดทำ ปพ.๑ และ ปพ.๓
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ก.ค. 57
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Intensive English Program (IEP)
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 07 ก.ค. 57
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Intensive English Program (IEP)
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 07 ก.ค. 57
ประชุม โรงเรียนในฝัน วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 07 ก.ค. 57
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 07 ก.ค. 57
ประชุมคณะทำงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายสองฝั่งยมสามัคคี วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 07 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร | 07 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนคลองใหม่ | 07 ก.ค. 57
3 กรกฏคม 2557 ประชุมร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ฯ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 07 ก.ค. 57
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงนักเรียนกุรงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2557 ช้างน้อยเกมส์
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง | 07 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 07 ก.ค. 57
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมนำวิชาการ
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 07 ก.ค. 57
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2557 ทดสอบระบบ
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
สรุปรายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 06 ก.ค. 57
แจ้งตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ4
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 ก.ค. 57
สรุปรายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 06 ก.ค. 57
ห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 06 ก.ค. 57
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 06 ก.ค. 57
เวรวันหยุดฯ เดือน กรกฎาคม 2557
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม | 06 ก.ค. 57
เวรกลางคืน เดือน กรกฎาคม 2557
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม | 06 ก.ค. 57
เวรประจำวัน เดือน กรกฎาคม 2557
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม | 06 ก.ค. 57
รับสมัครประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 06 ก.ค. 57
กีฬาสี "ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์" ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 06 ก.ค. 57
ตารางการแข่งขันงานวิชาการเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปี 2557 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564)
โรงเรียนวัดควนเมา | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวไทย
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 06 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/597 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th