หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวจีราพร เพชรน้อย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
นางสาวรินรดา นรินททร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นายสายชล ด้วงขวิด
ตำหแน่ง : ครูบรรจุ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ    จ.พัทลุง
นางสุวพิชญ์ ภาวะชาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นายอังคาร แก้วมูลตรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : บุคคลกรสนับสนุนการสอน
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวประครอง เคนศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,848 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,360,228 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,144,759 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,074,237 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,071,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,023,026 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 912,880 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 900,797 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 869,570 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 858,768 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 845,418 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 810,352 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2556
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 20 ก.ค. 57
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอำเภอฆ้องชัยร่วมกับศูนย์ PEER จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 20 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2557 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์
โรงเรียนบ้านคูบ | 20 ก.ค. 57
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญตักบาตร ณ วัดจันทนาราม จันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 ก.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 19 ก.ค. 57
๑๗ ก.ค.บมจ.ธนาคารกรุงไทยมอบเงินให้โรงเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 19 ก.ค. 57
"เพลงเกราะคุ้มภัย"
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 19 ก.ค. 57
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตำบลคูบ 16-18 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ก.ค. 57
โครงการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 19 ก.ค. 57
แห่เทียน 57
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 19 ก.ค. 57
เอกสารและแบบคัดกรอง IEP
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 19 ก.ค. 57
"กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน" ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 19 ก.ค. 57
ตรวจสุขภาพระดับปฐมวัย ประจำปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 19 ก.ค. 57
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ปี 57 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 19 ก.ค. 57
a day : Wanwaikru 2557
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 19 ก.ค. 57
SBMLD T2 Klongpasee
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 19 ก.ค. 57
กิจกรรม"วันพุธหรรษา" ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 19 ก.ค. 57
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 19 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยครูห้องเรียน M.E.P
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ก.ค. 57
ทัศนศักษาแหล่งเรียนประจำปี 57 (ชั้นอนุบาล - ชั้นป.5)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 18 ก.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพญาพล
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) | 18 ก.ค. 57
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง | 18 ก.ค. 57
กิจกรรม"วันเข้าพรรษา"ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 18 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ นำโดย ผอ.ธีระ คนชุม ได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ.โนนสุวรรณ มาตราจสอบคุณภาพอา
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 18 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณได้รับมอบลูกบอลและนมไมโลจากบริษัทไมโลแก่เด็กนักเรียนเพื่อบำรุงสุขภาพ
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 18 ก.ค. 57
ประกาศ !!! โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ | 18 ก.ค. 57
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 18 ก.ค. 57
SAR 2556
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 18 ก.ค. 57
กลุ่มเกษตรกรชาวนาลานดอกไม้มอบเงินสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 18 ก.ค. 57
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา ณ โรงเรียนลำน้ำพอง
โรงเรียนลำน้ำพอง | 18 ก.ค. 57
ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร | 18 ก.ค. 57
วังตาอินทร์ ดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ | 18 ก.ค. 57
ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 18 ก.ค. 57
ขยายปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
การสนับสนุนถวายตู้ยาประจำวัด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
คู่มือใบอนุญาต มอก.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ ๑/๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว ๓๐ %
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
จังหวัดชัยภูมิ ขอนำท่านสู่งาน "กระเจียวเริงร่า สู่อาเซียน"
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 18 ก.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์วันแม่
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ | 18 ก.ค. 57
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 18 ก.ค. 57
โรงเรียนลำน้ำพองจะจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมทายาท ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ให้กับคณะครูนักเรียน
โรงเรียนลำน้ำพอง | 18 ก.ค. 57
แห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีไพศาล
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 10 ก.ค. 57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จัดกิจกรรมประชุมครูปฐมวัยทุกโรงเรียน วันที่19-20ก.ค 57
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 18 ก.ค. 57
ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักศึกษาปี 3 จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ คณะบริหารธุรกิจ
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 18 ก.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 18 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อรายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สาระคณิตศาสตร์ (แก้ไข 18/07/57)
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อรายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สาระคณิตศาสตร์ (แก้ไข 18/07/57)
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th