หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายศักดิ์ดา แอกทอง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนาค
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอัจฉรา พฤทธิไพฑูรย์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจิราภา อินทร์งาม
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางณัฐฐิณีพร วงศ์ษา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,440,916 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,753,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,543,775 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,489,631 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,326,360 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,310,209 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,225,146 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,585 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,116,402 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,051,475 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,011,746 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,008,759 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 987,257 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคฯ คว้า ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพร้าว | 17 ธ.ค. 57
18 - 19 ธันวาคม เชิญชมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ตำบลนาข่า ตำบลหวาย
โรงเรียนบ้านนาข่า | 17 ธ.ค. 57
คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดลาดพร้าวเข้าร่วมงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 17 ธ.ค. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17/12/2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 17 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดลาดพร้าวได้ร่วมทำความสะอาดถนนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 17 ธ.ค. 57
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษน่ารู้
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสชนิดปรับอากาศ(V.I.P.) ลักษณะรถ 2 ชั้น
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 17 ธ.ค. 57
การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ธ.ค. 57
บรรยากาศช่วงเช้าสำหรับการลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ธ.ค. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน กีฬาสี ปี 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม | 17 ธ.ค. 57
17ธ.ค 57 กองบิน 46 มอบผ้าห้มต้านภัยหนาว
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 17 ธ.ค. 57
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ธ.ค. 57
นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เข้าอวยพรและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 17 ธ.ค. 57
ผอ.ประยุทธ เมืองโคตร พร้อมครอบครัว มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 17 ธ.ค. 57
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำลเสลภูมิ2557
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 17 ธ.ค. 57
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ธ.ค. 57
นักเรียนชนะเลิศแข่งขันทักษะดนตรีไทยเดี่ยวซอด้วง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 17 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขัน งานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์ ประจำปี 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 17 ธ.ค. 57
เข้าร่วมโครงการ "อบรมเยาวชนตรังคนรุ่นใหม่ หัวใจใสสะอาด มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
โรงเรียนวังวิเศษ | 17 ธ.ค. 57
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 17 ธ.ค. 57
กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
งานวันเด็กและกีฬาสีปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 17 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านกำพวน เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกำพวน | 17 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมงาน"เหลือง-ม่วง รำลึก" ครั้งที่ 15
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม | 17 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 17 ธ.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การใช้โปรแกรมออกแบบและสร้างงาน Pro/DESKTOP 8.0โดยนางอุมาพร ศรีสารคาม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 16 ธ.ค. 57
การแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 39
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 16 ธ.ค. 57
Google drive (Google ไดรฟ์) ฝากไฟล์บนพื้นที่บน internet ฟรีๆ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 16 ธ.ค. 57
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษ
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 16 ธ.ค. 57
แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 16 ธ.ค. 57
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 16 ธ.ค. 57
ความผิด
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 16 ธ.ค. 57
แจ้งหยุดเรียน เพื่อซ้อมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 16 ธ.ค. 57
งานวันพ่อแห่งชาติ 2557
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 16 ธ.ค. 57
ยินดีต้อนรับ ดร.ปรพล แก้วชาติ ค่ะ
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 16 ธ.ค. 57
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
คำสั่งที่ 361/2557
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 16 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SpL
โรงเรียนด่านขุนทด | 16 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 16 ธ.ค. 57
เลี้ยงส่งอำลา ผอ.อรุณ โต๊ะหวันหลง วันที่ 16 ธ.ค. 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 16 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 16 ธ.ค. 57

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 16 ธ.ค. 57
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดลานบุญ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
โรงเรียนวัดลานบุญ | 16 ธ.ค. 57
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดลานบุญ จัดงานกีฬาสีภายใน "ลานบุญเกมส์"
โรงเรียนวัดลานบุญ | 16 ธ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th